GÓI THI CÔNG SÂN VƯỜN

Vườn Địa Trung Hải

1.500.000 10.500.000 

GÓI THI CÔNG SÂN VƯỜN

Vườn nhiệt đới

4.500.000 14.500.000 

GÓI THI CÔNG SÂN VƯỜN

Vườn Nhật

3.200.000 6.500.000 

GÓI THI CÔNG SÂN VƯỜN

Vườn nhiệt đới ban-công

1.200.000 2.400.000